Oferta

Nasza oferta skierowana jest do osób fizycznych, spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego.
W ramach obsługi proponujemy następujący zakres świadczeń w wersji podstawowej:

Ryczałt ewidencjonowany

 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia
 • Sporządzenie deklaracji VAT
 • Obliczenie wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Elektroniczna wysyłka deklaracji do US i ZUS
 • Obsługa kadrowo-płacowa
 • Pomoc i doradztwo

Książka przychodów i rozchodów (PKPiR)

 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia
 • Sporządzenie deklaracji VAT
 • Obliczenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy PIT
 • Elektroniczna wysyłka deklaracji do US i ZUS
 • Obsługa kadrowo-płacowa
 • Pomoc i doradztwo

Księgi handlowe (pełna księgowość)

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Opracowanie zakładowego planu kont
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia
 • Sporządzenie deklaracji VAT
 • Obliczanie i sporządzanie deklaracji CIT
 • Sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej
 • Elektroniczna wysyłka deklaracji do US i ZUS
 • Obsługa kadrowo-płacowa
 • Pomoc i doradztwo